Evergreens från jazzens guldålder
Anders Ellman, kornett
Fredrik Olsson, gitarr

Efter konserten serveras smörgåsfika.