My Eklund, blockflöjt, Helena Holmlund, orgel

Detta är Kungliga Musikaliska Akademiens 250-åriga födelsedag! Musik av de första ledamöterna och idag sittande ledamöter framförs.

Antalet platser är begränsat, fri entré