Ivar Nordin är en av de unga orgelelever vi haft förmånen att undervisa här i församlingen, och nu ger han sin första lunchkonsert. Vi får höra musik av Krebs, Pachelbel och Couperin – kom och lyssna till en av våra egna produkter framträda på hemmaplan!

Fri entré