Långfredagen

Jean-Luc Martin, Pia Palmin, Sofia Berglin, Jakoub Fasa framför nykomponerade stycken på luta