Oskar Olofsson, tenor, och Magnus Bergman, piano, framför Franz Schuberts sångcykel Winterreise på svenska

Fri entré, kollekt