Kyrkofullmäktige sammanträder i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och handlingarna finns att tillgå på församlingsexpeditionen.