Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i Salomosalen i Brännkyrka församlingshem. Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen inför mötet.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, och man sammanträder vanligtvis två gånger om året, i juni och i november. Läs gärna mer om hur församlingen styrs.