Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, och det består av 33 ledamöter och 11 ersättare. Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis två gånger om året, i juni och i november. Novembermötet avhandlar bland annat 2017 års budget. Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i Salomosalen i Brännkyrka församlingshem. Läs gärna mer om hur församlingen styrs.