Eva Abragi, Anna Hirsch, Minna Heimo.

Efter gudstjänsten kyrkkaffe med avtackning av diakon Anna Hirsch.