Ann-Christine Janson, Kristina Grahn, Peter Gunnarsson.

Vi uppmärksammar den samiska nationaldagen. Åsa Simma framför sina egna jojkar.