En kvällsmässa som är öppen för alla,
och avslutning på heldagsretreat.

Caroline Green, präst