Katrin Molander, präst
Robin Spurrier, kantor
Anton Dahlgren, musikpedagog
Lovisa Oscarsson, pedagog