Medverkande: Sara Herrlander, präst, Robin Spurrier, kantor

Gudstjänsten genomförs med anpassningar till rådande läge, och antalet platser är begränsat.