Gudstjänsten genomförs med anpassningar till rådande läge, och antalet platser är begränsat.

Medverkande: Tore Skytén, präst