Välkommen till en enkel kvällsgudstjänst. Präst är Tore Skytén och Esbjörn Öhrwall, gitarr, står för musiken tillsammans med kantor Robin Spurrier.

Fika finns från 17.30.