Eva-Lisa Söderström, Kalle Sjöholm, Lovisa Oscarson, Janet Wall-Smith

Idag firar vi sändningsmässa för församlingens nya ungdomsledare!