Så kan en blomsteräng göra skillnad för en av vår tids stora ödesfrågor – bevarandet av den biologiska mångfalden.
När våra städer växer och ytorna för grönskande natur krymper blir våra grönytor livsviktiga habitat för rödlistade djur och insekter.

Prästgårdsängen är församlingens trädgård nära korsningen Johan Skyttes väg/Långbrodalsvägen i Älvsjö. Här finns blomsteräng, pallkragar, linodling och bikupor. Här behövs fler händer och nya volontärer är armt välkomna.
Infokväll i VÅRFRUKYRKAN, GROTTAN, TORSDAG 7 MARS 18.00 . Gäst: Valdemar Pietsch, trädgårdsmästare och grundare av trädgårdsföretaget Flora & Fauna. Valdemar ger konkreta exempel och verktyg för hur vi kan skapa förutsättningarna för en stad med plats för artrikedom.

Start med kaffe/te, matig smörgås, kanelbulle och honungskaka.