POP&VIS-kören under ledning av Stefan Jämtbäck
med solister och komp.

OBS!
De 200 bokningsbara gratisbiljetterna till konserten kl 16 är nu slut.
Ett trettiotal platser är sparade för konsertbesökare som inte bokat.