Historien är full av kvinnor som aldrig blev kompositörer. Kvinnor som på grund av förväntningar från omvärlden, ekonomiska möjligheter och fastlåsta könsroller aldrig fick chansen att berika den klassiska musiken. På internationella kvinnodagen hyllar vi några av dem som bröt igenom glastaket, gick före och beredde vägen för ett mer jämställt samhälle. Organist Helena Holmlund spelar verk av Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729), Fanny Hensel (1805-1847), Elfrida Andrée (1841-1929) och Sofija Gubajdulina (1931-).

Fri entré, kollekt