Konsert med Brännkyrka motettkör, solister och orkerster. Andliga sånger av August Söderman och Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson. Brännkyrka kyrka  klockan 18.