Brännkyrka församling vill tacka dig som engagerat dig under året med en härlig julfest! Vi börjar med att fira mässa tillsammans kl. 18.00, och sedan blir det julbord med sång, musik och underhållning. Alla fantastiska volontärer och ungdomsledare får också en julklapp!

Anmälan
Anmälan till Lovisa Oscarson på lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se senast 6 december. Meddela om du har allergier och/eller specialkost.