Många, många är på olika sätt engagerade i flyktingmottagandet här i församlingen; på transitboendet Metro Hotell och på boendena för ensamkommande flyktingungdomar. Det är fantastiskt vilken hjälpsamhet och empati som finns! Vi står inför en stor utmaning, där vi alla behöver hjälpas åt. Som kyrka är vi glada att få vara en del av detta arbete!

Vi vill därför bjuda in till en informationskväll med huvudaktörerna Stockholms stad och Migrationsverket. Ett samtal om hur läget är och om vem som gör vad, där intresserade kan ställa frågor om flyktingmottagandet. Vi kommer att arbeta sida vid sida under en lång tid framöver och det känns viktigt att våra krafter tas tillvara på bästa sätt och att vi lär känna varann!

Tid: Måndag 9 november kl. 18.00 (kaffe och smörgås från 17.30)
Plats: Brännkyrka församlingshem, Salomosalen, Götalandsvägen 189

Ingen anmälan behövs, välkomna!

Varma hälsningar,
Ann-Christine Janson, präst, och Ingeborg Wandt, diakon