Lovisa Lindkvist, sång, Jan Allan, trumpet,
Bengt Lindkvist, piano och Olle Steinholtz, bas
Fri entré, kollekt