Högmässa på Heliga trefaldighets dag. Jean-Luc Martin, Anna Hirsch, Minna Heimo. Brännkyrka vokalensemble, barockorkester.