Palmsöndagen.

Hampus Frid, Eva Lundström /Tonträffen

På palmsöndagen avslutas årets fasteinsamling. I gudstjänsterna samlar vi in alla de små pappsparbössorna som vi har delat ut. Du som har en sådan någonstans, kom och lämna den då! Om du inte kan komma på själva palmsöndagen är det bra om sparbössan lämnas till församlingsexpeditionen redan i veckan innan, så att pengarna räknas med i insamlingsperioden. Tack för din gåva!