Midfastosöndagen.

Cecilia Thunberg.

Efter mässan brödförsäljning till förmån för fasteinsamlingen. Ta gärna med hembakat bröd till försäljningen! Vi tar emot ditt bidrag i kyrkkällaren en halvtimme före gudstjänsten.