Den helige Mikaels dag.

Katia Lidell, Robert Zelizi.

OBS! Gudstjänsten firas i Salomosalen, församlingshemmet.