Andra söndagen efter trefaldighetKallelsen till Guds rike

Emelie Spjut, präst
Raad Lazo, diakon
Klara Wising Ivert, kyrkomusiker