Första söndagen efter trefaldighet Vårt dop

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Sara Ek – kyrkomusiker