Annandag julDen helige Stefanos dag

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Klara Wising, kyrkomusiker