Tredje adventBana väg för Herren

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Robin Spurrier, kyrkomusiker
Solist: Laura Orostica, sopran