Tjugotredje söndagen efter trefaldighetFörlåtelse utan gräns

Milla Persson, präst
Raad Lazo, diakon
Markus Melin, organist
Brännkyrka Gospel