Andra söndagen efter TrefaldighetKallelsen till Guds rike

Cecilia de Mendonça, präst
Robin Spurrier, kantor
Sandra Marteleur, violin