Kristi förklaringsdagJesus förhärligad
Tore Skytén, präst
Helena Holmlund, organist