6:e söndagen efter trefaldighetEfterföljelse
Anders Westius, präst
Narkus Melin, organist