Fjärde söndagen efter trefaldighetAtt inte döma

Tore Skytén, präst
Robert Zelizi, organist