Första söndagen efter trefaldighetVårt dop

Katrin Molander, präst
Robin Spurrier, kantor