Söndagen före pingstHjälparen kommer

Anders Westius, präst
Mats van der Geer, musiker