Fjärde söndagen i påsktiden – Vägen till livet

Tore Skytén, präst
Robert Zelizi, organist