Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Medverkande:
Katrin Molander, präst
Lillemor Zielinski, musiker
Barnkören Änglasången