Andra söndagen i fastan – Den kämpande tron

Medverkande:
Katrin Molander, präst
Robin Spurrier, kantor