Första söndagen i fastan – Prövningens stund

Medverkande:
Cecilia de Mendonça, präst
Mats van der Geer, musiker