Sexagesima – Det levande ordet

Medverkande:
Eva-Karin Fackel Sandor, präst
Markus Melin, organist