Septuagesima – Nåd och tjänst

Medverkande:
Katrin Molander, präst
Mats van der Geer, musiker