Andra söndagen i fastan

Tore Skytén, Markus Melin, Tania Lidell

Idag delar vi ut biblar! Alla döpta barn som fyller sex år under året får en Bibel för barn och alla som fyller tio år får Stora Seriebibeln. Anmäl ditt barn till tania.lidell@svenskakyrkan.se senast 27 februari för att få en bibel.