Femtonde söndagen efter trefaldighet

Tore Skytén, präst, Robin Spurrier, kantor, Tania Lidell och Helena Larsson, pedagoger