Marie bebådelsedag

Ann-Christine Janson, Robin Spurrier, Janet Wall-Smith

Efter gudstjänsten bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal.