Nittonde söndagen efter trefaldighet

Clara Lindberg, Robert Zelizi, kören Tonträffen

Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Förlåtelse.