Kyndelsmässodagen

Gustav Frosteblad, Helena Holmlund, Anton Dahlgren, barnkören Änglasången

I den här gudstjänsten delar vi ut våra fina dopänglar till alla som döpts under höstterminen 2019. Efteråt fortsätter vi festen i församlingshemmet med varm korv och doptårta, kaffe och saft!