Midfastosöndagen

Ann-Christine Janson, Robin Spurrier

Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Uppståndelsen längst fram i Brännkyrka kyrka.